امروز در دوازدهمین روز اکران انیمیشن وال ئی 162میلیون دلار فروش در گیشه های سینمای جهان را داشت 

جالب است بدانید که یک میلیاردوهشتصد میلیون میلیون تومان هزینه شده است


دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 4 1387
X